1. De Wederpartij en zijn eventuele Gasten zijn verplicht zich te gedragen overeenkomstig de door Studio Pril Geluk verstrekte of op andere wijze kenbaar gemaakte huisregels van Studio Pril Geluk en volgens normen van goed fatsoen en goed gedrag.

De Wederpartij en zijn Gast(en) zullen te allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers opvolgen.

De Wederpartij en zijn Gast(en) zullen zich tijdens het verblijf onthouden van:

 • drugsgebruik;
 • onzedelijke, onrechtmatige of strafbare gedragingen;
 • het hebben van lichamelijk contact met anderen;
 • het niet in acht nemen van algemeen aanvaarde hygiënenormen.
 1. De Wederpartij en zijn Gasten dienen bij overtreding van deze Voorwaarden en de huisregels of bij ander ongewenst gedrag op eerste verzoek van de medewerkers het pand van Studio Pril Geluk te verlaten.
 2. Gasten met besmettelijke ziektes, open wonden, epilepsie, of onder invloed van alcoholhoudende dranken, drugs of verslavende middelen mogen de toegang worden geweigerd.
 3. De ouders/begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de baby’s.
 4. Er mogen maximaal 2 volwassenen per baby mee bij een float sessie, dit om de rust te optimaliseren voor de baby´s
 5. Personen onder de 16 jaar gelieve niet mee te nemen om de rust in onze studio te optimaliseren, wil je toch kinderen onder de 16jaar meenemen, boek dan een prive sessie of neem telefonisch contact met ons op.
 6. De Baby´s zijn verplicht een zwemluier te dragen. (deze hebben wij in onze studio)
 7. Het is ten strengste verboden producten aan het bad toe te voegen, indien Wederpartij/Gast dit toch doet, zullen alle kosten hieromtrent doorgerekend worden naar de Wederpartij.
 8. Tweelingen gaan samen in 1 bad, willen ouders toch hun tweeling in aparte baden kunnen zij voor meer informatie contact met ons opnemen.

Regels van Studio Pril Geluk.

 1. Afspraken dienen minimaal 12 uur van te voren geannuleerd of verplaatst te worden.
 2. Zijn er omstandigheden waardoor de afspraak binnen 12 uur geannuleerd moet worden, kunt u de afspraak verzetten en is dit alleen telefonisch mogelijk.
 3. Indien de wederpartij niet op tijd op de afspraak verschijnt, zal de hydrotherapie/massage worden ingekort, dit om de sessie van anderen niet te verstoren
 4. Wanneer u tijdig wegens omstandigheden je sessie moet annuleren, kunt u dit online zelf regelen of telefonisch.
 5. Het betreden van Baby Spa, Studio Pril Geluk is op eigen risico. Studio Pril Geluk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel, allergische reacties, vermissing of schade van uw eigendom.
 6. Mocht u een les van de cursus babymassage missen, worden de handelingen herhaald in de volgende les. Gaat het om de laatste cursusdag, dan is deze eventueel in te halen bij een laatste cursusdag van een andere groep.
 7. Mocht u een afspraak hebben voor een zwangerschapsmassage, maar je bevalt voor die tijd, mag de afspraak zonder verdere kosten afgezegd worden.
 8. Mocht je zonder afmelding niet op je afspraak verschijnen, zullen wij het volledige bedrag aan je factureren.
 9. Onze cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 10. Cadeaubonnen zijn geldig tot 1jaar na uitgifte-datum.
 11. Voorafgaand aan een behandeling of sessie zal Studio Pril Geluk vragen om wat persoonlijke gegevens. Dit om een zo goed mogelijke behandeling of sessie te kunnen geven. Deze gegeven zullen worden opgeslagen in ons systeem. De gegevens kunnen alleen worden aangevraagd door de behandelde persoon zelf.
 12. Voor het behandelen van een minderjarige, zal ten alle tijden een ouder/verzorgster aanwezig zijn.
 13. Bij Studio Pril Geluk gaan we respectvol met elkaar om. Mocht dit niet het geval zijn of ontstaat er een onaangename sfeer heeft Studio Pril Geluk het recht mensen te weigeren of te verwijderen uit het pand.
 14. Bij een boeking ga je automatisch akkoord met de hier bovengenoemde algemene voorwaarden.